page top

About JSCPT | Past Presidents and chairpersons of annual meeting

  • Greetings from the President
  • History and Activities
  • Past Presidents and chairpersons of annual meeting
  • Board members
  • Representatives
  • Honorary members and meritorious members
  • Supporting members
  • Committees

Past Presidents and chairpersons of annual meeting

Past Presidents and chairpersons of annual meeting
Year Term President Chairperson Place Remarks
1980 1980-1981 Eiichi KIMURA Eiichi KIMURA Tokyo The 1st
1981 Haruo KITAGAWA Chiba The 2nd
1982 1982-1983 Eiichi KIMURA Yawara YOSHITOSHI Hamamatsu The 3rd
1983 Yoshiyuki KOYAMA
(replacement)
Hajime FUJIMURA Kyoto The 4th
1984 1984-1985 Yoshiyuki KOYAMA Tatsuo SAITO Tokyo The 5th
1985 Akio EBIHARA Oita The 6th
1986 1986-1987 Mitsuo HONMA Itsuro SOBUE Nagoya The 7th
1987 Tadao ITO Matsue The 8th
1988 1988-1989 Naokata SHIMIZU Mitsuo HONMA Tokyo The 9th
1989 Akira SAKUMA Tokyo The 10th
1990 1990-1991 Naokata SHIMIZU Hisakazu YASUDA Sapporo The 11th
1991 Akira WAKUI Sendai The 12th
1992 1992-1993 Naokata SHIMIZU Kihachiro SHIMIZU Tokyo The 13th
1993 Tomoji YANAGIDA Yokohama The 14th
1994 1994-1996 Akio EBIHARA Mitsuyoshi NAKASHIMA Hamamatsu The 15th
1995 Ryuichi KATO Tokyo The 16th
1996 Yutaka MIZUSHIMA Tokyo The 17th
1997 1997-1999 Yutaka MIZUSHIMA Hirokazu HAYAKAWA Tokyo The 18th
1998 Shigeyuki NAKANO Oita The 19th
1999 Takao SARUTA Yokohama The 20th
2000 2000-2002 Chikara OGURA Akira KITABATAKE Sapporo The 21st
2001 Shinichi KOBAYASHI Yokohama The 22nd
2002 Junichi AZUMA Osaka The 23rd
2003 2003-2005 Shigeyuki NAKANO Hajime YASUHARA Yokohama The 24th
2004 Masahiro NAKANO Shizuoka The 25th
2005 Kyoichi OHASHI Beppu The 26th
2006 2006-2008 Shinichi KOBAYASHI Shinichi KAWAI Tokyo The 27th
2007 Akio FUJIMURA Utsunomiya The 28th
2008 Shigeru KAGEYAMA Tokyo The 29th
2009 2009-2010 Shinichi KAWAI Kyoichi TOTSUKA Yokohama The 30th
2010 Kenichi INUI Kyoto The 31st
2011 2011-2012 Shigeru KAGEYAMA Hiroshi WATANABE Hamamatsu The 32nd
2012 Shinichiro UEDA Okinawa The 33rd
2013 2013-2014 Kyoichi OHASHI Eiji UCHIDA Tokyo The 34th
2014 Masahiro NOMOTO Ehime The 35th
2015 2015-2018 Hiroshi WATANABE Hirotoshi ECHIZEN Tokyo The 36th
2016     Junichi HASEGAWA Yonago The 37th
2017     Yuji KUMAGAI Yokohama The38th
2018     Shinichi KAWAI Kyoto WCP2018
2019     Kazutaka SHIMODA Tokyo The40th
2020     Shigehiro OHDO Kyushu The41th

Page Top