page top

About JSCPT | Honorary members and meritorious members

  • Greetings from the President
  • History and Activities
  • Past Presidents and chairpersons of annual meeting
  • Board members
  • Representatives
  • Honorary members and meritorious members
  • Supporting members
  • Committees

Honorary members and meritorious members

Honorary members
Honorary members
Hirokuni, BEPPU Akio, EBIHARA Hirokazu, HAYAKAWA
Shun, HIGUCHI Saichi, HOSODA Kenichi, INUI
Tadao, ITO Shigeru, KAGEYAMA Ryuichi, KATO
Akira, KITABATAKE Shikifumi, KITAZAWA Shinichi, KOBAYASHI
Hideo, KUSUOKA Masahiro, NAKANO Shigeyuki, NAKANO
Masahiro, NOMOTO Toshio, OGIHARA Katsuji, OGUCHI
Chikara, OGURA Kyoichi, OHASHI Takao, SARUTA
Jingoro, SHIMADA Kihachiro, SHIMIZU Itsuro, SOBUE
Kanji, TAKADA Fumimaro, TAKAKU Kyoichi, TOTSUKA
Kiichiro, TSUTANI Takanori, UEDA Hideo, YAMAMURA
Noboru, YAMAZAKI Hajime, YASUHARA
Meritorious members
Meritorious members
Mitsuru, ADACHI Takeshi, AKIMOTO Hirotsugu, ATARASHI
Shoji, AWAZU Akira, FUJII Kazuaki, FUKUSHIMA
Hideo, HAKUSUI Rokuro, HAMA Toshiaki, HANAFUSA
Minoru, HARADA Toru, HASHIMOTO Kaoru, HATANAKA
Ryohei, HORI Masayoshi, HORIOKA Hajime, IIJIMA
Hiroshi, INOUE Haruki, ITO Masaru, IWASAKI
Tetsuya, KAMATAKI Yoshinori, KAMISAKI Akira, KAMIYA
Morio, KANNO Kiyohiko, KATAHIRA Takao, KATO
Hironaka, KAWASAKI Mitsukazu, KITADA Kazuhiro, KOHAMA
Yuichi, KOIKE Kazuoki, KONDO Masato, KUCHII
Kizuku, KURAMOTO Mikio, MASADA Masaru, MINAMI
Mamoru, MIURA Katsumasa, MIYASATO Noboru, MIZUTANI
Masahiro, MURATA Ikuo, NAGAYA Koichi, NAKAMURA
Nobuto, NAKAMURA Toshikatsu, NAKASHIMA Akikazu, NOMURA
Masahiko, OBAYASHI Hiroyasu, OGATA Kazushi, OHASHI
Kitaro, OKA Tomoji, OSAWA Takeshi, OUCHI
Toshihiro, SAITO Hideya, SAITO Matao, SAKANASHI
Masashi, SASA Takatoshi, SATO Tetsuo, SATO
Tomohide, SATO Hideyo, SHIMADA Koichiro, SHIMIZU
Hiroshi, SHIONOIRI Setsuya, TAKEUCHI Masaharu, TAKEYAMA
Masatoshi, TANAKA Ikuo, TANIGUCHI Kazushi, TAWARA
Seiichi, TOYAMA Shinichi, TSUNODA Takeshi, TSUTSUMI
Tsutomu, WATANABE Yasuhiro, WATANABE Shizuo, YAMADA
Isamu, YAMAMOTO Toshinori, YAMAMOTO Masato, YASUHARA
Mitsuhiro, YOKOTA  

Page Top