page top

About JSCPT | Committees

  • Greetings from the President
  • History and Activities
  • Past Presidents and chairpersons of annual meeting
  • Board members
  • Representatives
  • Honorary members and meritorious members
  • Supporting members
  • Committees

Committees

Committees (2019-2020)

Committees
General Affairs Committee
◎Hiroshi, WATANABE Yuichi, ANDO Naoki, MATSUMOTO
Naoki, UCHIDA    
Finance Committee
◎Naoki, UCHIDA Tsuyoshi, SHIGA Hiroshi, WATANABE
Conflict of Interest Committee
◎Junko, SATO Tomoko, HASUNUMA Seiji, HORI
Koichiro, YUJI Kenya, NAGASHIMA  
Research Ethics Committee
◎Toshiyuki, SASAGURI ○Shimon, TASHIRO Hiromitsu, IMAI
Akihiro, INANO Yusuke, INOUE Kenji, MATSUI
Noriko, MORISHITA Kaori, MUTO  
Editorial Committee
◎Naoki, MATSUMOTO ◇Kazutaka, SHIMODA Manabu, AKAZAWA
Hirotoshi, ECHIZEN Tomoe, FUJITA Yuki, HANAI
Nobuo, INOTSUME Kou, KAWADA Junichim KAWANA
Mitsushige, SUGIMOTO Tatsunori, SUZUKI Sachiko, TAKENOSHITA
Tatsuya, YAGI    
Scientific Committee
◎Tuyoshi, SHIGA Yuichi, ANDO Naohiko, ANZAI
Hideki, HANAOKA Kazuhiro, HARADA Miyuki, INAYOSHI
Satohiro, MASUDA Shoji, SANADA Shinichiro, UEDA
Public Relations Committee
◎Koichiro, YUJI ○Naoki, UCHIDA Yukiko, ENOMOTO
Kazuki, INOUE Junichi, KAWAKAMI Masako, NAKANO
Committee for Board-certified Clinical Pharmacologists
◎Shinichiro, UEDA *Yuichi, ANDO Kazuhiro, HARADA
Shinichiro, NISHIO Shoji, SANADA Yukiko, SUNAMI
Shuichi, TSURUOKA    
Committee for Board-certified Pharmacist
◎Ichiro, IEIRI ○Kentaro, USHIJIMA Yoshiro, SAITO
Hideto, TO Yuji, YOSHIYAMA  
Committee for Board-certified CRC
◎Noriko, MORISHITA ○Kenichi, KOHNO Yukiko, ENOMOTO
Fumiyo, HIBINO Toshiko, IBE Toshiko, ISHIBASHI
Hiroi, KASAI Yuji, KUMAGAI Mika, MAEDA
Naoki, MATSUMOTO Kakei, RYU Toshiaki, SENDO
Kaori, WATANABE    
Committee for Foreign Clinical Pharmacology Training Program
◎Naoki, MATSUMOTO ○Hirotoshi, ECHIZEN Yasushi, FUJIO
Tomoe, FUJITA Yasushi, KITAOKA  
Nomination Committee for Japan Research Foundation for Clinical Pharmacology Awards
◎Yuji, KUMAGAI ○Yoshiro, SAITO Masahiro, NAGAI
Shigehiro, OHDO Tsuyoshi, SHIGA Shuichi, TSURUOKA
Toyomasa, KANEDA (JRFCP)  
International Relations ・ Liaison Committee
◎Kazuhiko, YANAI *Kazutaka, SHIMODA Naohiko, ANZAI
Norio, FURUKORI Takahisa, FURUTA Masaki, KATO
Yuji, KUMAGAI Naoki, MATSUMOTO Hidefumi, NAKAMURA
Masako, NAKANO Junko, SATO Shinichiro, UEDA
Koichiro, WADA    
Future Planning Committee
◎Kazutaka, SHIMODA ○Yuichi, ANDO Ichiro, IEIRI
Yuji, KUMAGAI Noriko, MORISHITA Shinichiro, UEDA
Hiroshi, WATANABE Mitsuhiro, YOSHIOKA  

◎: Chairperson ○: Vice Chairperson *:Board member in charge ◇:Observer

Page Top