page top

About JSCPT | Honorary members and meritorious members

  • Greetings from the President
  • History and Activities
  • Past Presidents and chairpersons of annual meeting
  • Board members
  • Representatives
  • Honorary members and meritorious members
  • Supporting members
  • Committees

Honorary members and meritorious members

Honorary members
Honorary members
Hirokuni, BEPPU Akio, EBIHARA Akio, FUJIMURA
Hirokazu, HAYAKAWA Shun, HIGUCHI Saichi, HOSODA
Kenichi, INUI Tadao, ITO Shigeru, KAGEYAMA
Ryuichi, KATO Shinichi, KAWAI Akira, KITABATAKE
Shikifumi, KITAZAWA Shinichi, KOBAYASHI Hideo, KUSUOKA
Masahiro, NAKANO Shigeyuki, NAKANO Masahiro, NOMOTO
Toshio, OGIHARA Katsuji, OGUCHI Chikara, OGURA
Kyoichi, OHASHI Takao, SARUTA Jingoro, SHIMADA
Kihachiro, SHIMIZU Itsuro, SOBUE Kanji, TAKADA
Fumimaro, TAKAKU Kyoichi, TOTSUKA Kiichiro, TSUTANI
Eiji, UCHIDA Takanori, UEDA  
Noboru, YAMAZAKI Hajime, YASUHARA  
Meritorious members
Meritorious members
Mitsuru, ADACHI Takeshi, AKIMOTO Hirotsugu, ATARASHI
Shoji, AWAZU Akira, FUJII Kazuaki, FUKUSHIMA
Hiroyuki, FURUKAWA Hideo, HAKUSUI Rokuro, HAMA
Toshiaki, HANAFUSA Minoru, HARADA Toru, HASHIMOTO
Kaoru, HATANAKA Jitsuo, HIGAKI Hiroshi, HIGUCHI
Ryohei, HORI Masayoshi, HORIOKA Hajime, IIJIMA
Hiroshi, INOUE Haruki, ITO Masaru, IWASAKI
Toshifumi, KAGIYA Tetsuya, KAMATAKI Yoshinori, KAMISAKI
Akira, KAMIYA Morio, KANNO Kiyohiko, KATAHIRA
Takao, KATO Hironaka, KAWASAKI Mitsukazu, KITADA
Yasuo, KODAMA Kazuhiro, KOHAMA Yuichi, KOIKE
Kazuoki, KONDO Kiyoshi, KUBOTA Masato, KUCHII
Kizuku, KURAMOTO Mikio, MASADA Masaru, MINAMI
Katsumasa, MIYASATO Noboru, MIZUTANI Masahiro, MURATA
Ikuo, NAGAYA Koichi, NAKAMURA Nobuto, NAKAMURA
Toshikatsu, NAKASHIMA Akikazu, NOMURA Akihiro, OHNISHI
Hiroyasu, OGATA Kazushi, OHASHI Takeshi, OUCHI
Tomoji, OSAWA Matao, SAKANASHI Toshihiro, SAITO
Hideya, SAITO Takatoshi, SATO Masashi, SASA
Ysutsuna, SASAKI Hideyo, SHIMADA Tetsuo, SATO
Tomohide, SATO Koichiro, SHIMIZU Hiroshi, SHIONOIRI
Setsuya, TAKEUCHI Masaharu, TAKEYAMA Masatoshi, TANAKA
Ikuo, TANIGUCHI Kazushi, TAWARA Shinichi, TSUNODA
Takeshi, TSUTSUMI Tsutomu, WATANABE Yasuhiro, WATANABE
Shizuo, YAMADA Isamu, YAMAMOTO Toshinori, YAMAMOTO
Masato, YASUHARA Mitsuhiro, YOKOTA Eiji, YUKAWA

Page Top