page top

About JSCPT | Honorary members and meritorious members

  • Greetings from the President
  • History and Activities
  • Past Presidents and chairpersons of annual meeting
  • Board members
  • Representatives
  • Honorary members and meritorious members
  • Supporting members
  • Committees

Honorary members and meritorious members

Honorary members
Honorary members
Hirokuni, BEPPU Akio, EBIHARA Hirotoshi, ECHIZEN
Akio, FUJIMURA Junichi, HASEGAWA Shun, HIGUCHI
Saichi, HOSODA Kenichi, INUI Shigeru, KAGEYAMA
Ryuichi, KATO Shinichi, KAWAI Akira, KITABATAKE
Shikifumi, KITAZAWA Shinichi, KOBAYASHI Toshio, KUMAI
Hideo, KUSUOKA Shigeyuki, NAKANO Masahiro, NOMOTO
Toshio, OGIHARA Katsuji, OGUCHI Chikara, OGURA
Kyoichi, OHASHI Takao, SARUTA Jingoro, SHIMADA
Kihachiro, SHIMIZU Kanji, TAKADA Fumimaro, TAKAKU
Kyoichi, TOTSUKA Kiichiro, TSUTANI Eiji, UCHIDA
Takanori, UEDA Noboru, YAMAZAKI Hajime, YASUHARA
Meritorious members
Meritorious members
Mitsuru, ADACHI Takeshi, AKIMOTO Hirotsugu, ATARASHI
Shoji, AWAZU Akira, FUJII Kazuaki, FUKUSHIMA
Hiroyuki, FURUKAWA Hideo, HAKUSUI Rokuro, HAMA
Toshiaki, HANAFUSA Minoru, HARADA Toru, HASHIMOTO
Tetsuya, HAYASHI Kaoru, HATANAKA Jitsuo, HIGAKI
Hiroshi, HIGUCHI Kazunori, HIROKAWA Ryohei, HORI
Seiji, HORI Masayoshi, HORIOKA Hajime, IIJIMA
Hiroshi, INOUE Nobuo, INOTSUME Haruki, ITO
Masaru, IWASAKI Toshifumi, KAGIYA Tetsuya, KAMATAKI
Yoshinori, KAMISAKI Akira, KAMIYA Morio, KANNO
Kiyohiko, KATAHIRA Takao, KATO Hironaka, KAWASAKI
Takuzo, KISHIMOTO Mitsukazu, KITADA Yasuo, KODAMA
Kazuhiro, KOHAMA Yuichi, KOIKE Kazuoki, KONDO
Kiyoshi, KUBOTA Masato, KUCHII Kizuku, KURAMOTO
Mikio, MASADA Kazuo, MATSUBARA Masaru, MINAMI
Katsumasa, MIYASATO Noboru, MIZUTANI Masahiro, MURATA
Ikuo, NAGAYA Koichi, NAKAMURA Nobuto, NAKAMURA
Toshikatsu, NAKASHIMA Masayuki, NIWA Akikazu, NOMURA
Akihiro, OHNISHI Hiroyasu, OGATA Kazushi, OHASHI
Masako, OHNO Takeshi, OUCHI Tomoji, OSAWA
Matao, SAKANASHI Toshihiro, SAITO Hideya, SAITO
Ichiro, SAKUMA Takatoshi, SATO Masashi, SASA
Yasutsuna, SASAKI Hideyo, SHIMADA Tetsuo, SATO
Tomohide, SATO Masatoshi, TAKEBE Koichiro, SHIMIZU
Hiroshi, SHIONOIRI Toshiaki, SUDO Shigeru, TAKECHI
Setsuya, TAKEUCHI Masaharu, TAKEYAMA Masatoshi, TANAKA
Ikuo, TANIGUCHI Shinichi, TSUNODA Masatoshi, TATEISHI
Kazushi, TAWARA Takeshi, TSUTSUMI Toshio, WATABE
Tsutomu, WATANABE Yasuhiro, WATANABE Shizuo, YAMADA
Isamu, YAMAMOTO Toshinori, YAMAMOTO Shoji, YAMAZAKI
Masato, YASUHARA Toshio, YASUMORI Mitsuhiro, YOKOTA  
Eiji, YUKAWA    

Page Top