The Japanese Society of Clinical Pharmacology and Therapeutics

日本臨床薬理学会 Facebook
Japanese
Contact

About JSCPTHonorary members and meritorious members

TOP > About JSCPT > Honorary members and meritorious members

Honorary members and meritorious members

Honorary members

 • Hirokuni, BEPPU
 • Akio, EBIHARA
 • Hirotoshi, ECHIZEN
 • Akio, FUJIMURA
 • Junichi, HASEGAWA
 • Shun, HIGUCHI
 • Saichi, HOSODA
 • Kenichi, INUI
 • Shigeru, KAGEYAMA
 • Ryuichi, KATO
 • Shinichi, KAWAI
 • Akira, KITABATAKE
 • Shikifumi, KITAZAWA
 • Shinichi, KOBAYASHI
 • Toshio, KUMAI
 • Hideo, KUSUOKA
 • Shigeyuki, NAKANO
 • Masahiro, NOMOTO
 • Toshio, OGIHARA
 • Katsuji, OGUCHI
 • Chikara, OGURA
 • Kyoichi, OHASHI
 • Takao, SARUTA
 • Jingoro, SHIMADA
 • Kihachiro, SHIMIZU
 • Kanji, TAKADA
 • Fumimaro, TAKAKU
 • Kyoichi, TOTSUKA
 • Kiichiro, TSUTANI
 • Eiji, UCHIDA
 • Takanori, UEDA
 • Noboru, YAMAZAKI
 • Hajime, YASUHARA

Meritorious members

 • Mitsuru, ADACHI
 • Takeshi, AKIMOTO
 • Hirotsugu, ATARASHI
 • Shoji, AWAZU
 • Akira, FUJII
 • Kazuaki, FUKUSHIMA
 • Hiroyuki, FURUKAWA
 • Hideo, HAKUSUI
 • Rokuro, HAMA
 • Toshiaki, HANAFUSA
 • Minoru, HARADA
 • Toru, HASHIMOTO
 • Tetsuya, HAYASHI
 • Kaoru, HATANAKA
 • Jitsuo, HIGAKI
 • Hiroshi, HIGUCHI
 • Kazunori, HIROKAWA
 • Ryohei, HORI
 • Seiji, HORI
 • Masayoshi, HORIOKA
 • Hajime, IIJIMA
 • Hiroshi, INOUE
 • Nobuo, INOTSUME
 • Haruki, ITO
 • Masaru, IWASAKI
 • Toshifumi, KAGIYA
 • Tetsuya, KAMATAKI
 • Yoshinori, KAMISAKI
 • Akira, KAMIYA
 • Morio, KANNO
 • Kiyohiko, KATAHIRA
 • Takao, KATO
 • Hironaka, KAWASAKI
 • Takuzo, KISHIMOTO
 • Mitsukazu, KITADA
 • Yasuo, KODAMA
 • Kazuhiro, KOHAMA
 • Yuichi, KOIKE
 • Kazuoki, KONDO
 • Kiyoshi, KUBOTA
 • Masato, KUCHII
 • Kizuku, KURAMOTO
 • Mikio, MASADA
 • Kazuo, MATSUBARA
 • Masaru, MINAMI
 • Katsumasa, MIYASATO
 • Noboru, MIZUTANI
 • Masahiro, MURATA
 • Ikuo, NAGAYA
 • Koichi, NAKAMURA
 • Nobuto, NAKAMURA
 • Toshikatsu, NAKASHIMA
 • Masayuki, NIWA
 • Akikazu, NOMURA
 • Akihiro, OHNISHI
 • Hiroyasu, OGATA
 • Kazushi, OHASHI
 • Masako, OHNO
 • Takeshi, OUCHI
 • Tomoji, OSAWA
 • Matao, SAKANASHI
 • Toshihiro, SAITO
 • Hideya, SAITO
 • Ichiro, SAKUMA
 • Takatoshi, SATO
 • Masashi, SASA
 • Yasutsuna, SASAKI
 • Hideyo, SHIMADA
 • Tetsuo, SATO
 • Tomohide, SATO
 • Masatoshi, TAKEBE
 • Koichiro, SHIMIZU
 • Hiroshi, SHIONOIRI
 • Toshiaki, SUDO
 • Shigeru, TAKECHI
 • Setsuya, TAKEUCHI
 • Masaharu, TAKEYAMA
 • Masatoshi, TANAKA
 • Ikuo, TANIGUCHI
 • Shinichi, TSUNODA
 • Masatoshi, TATEISHI
 • Kazushi, TAWARA
 • Takeshi, TSUTSUMI
 • Toshio, WATABE
 • Tsutomu, WATANABE
 • Yasuhiro, WATANABE
 • Shizuo, YAMADA
 • Isamu, YAMAMOTO
 • Toshinori, YAMAMOTO
 • Shoji, YAMAZAKI
 • Masato, YASUHARA
 • Toshio, YASUMORI
 • Mitsuhiro, YOKOTA
 • Eiji, YUKAWA